• Anonyme

    +5 pour toi =)

  • Anonyme

    " N℮ r℮st℮ jαmαis s℮ul℮, cαr * si tu es s℮ul℮, tu p℮ns℮s ,si tu p℮ns℮s, tu t℮ souvi℮ns, si tu
    t℮ souvi℮ns, tu pl℮ur℮s et si tu pl℮ur℮s, c'℮st qu℮ tu l'αim℮s encor℮ "

  • +5 pourr toii

  • vasi garde pou.....

  • ta msn ??? lena_enrique@hotmail.fr ajoute mooii !